Ujusterte trematerialer av regionalt hogd tømmer

Kledning: 20*150 mm  20 kr/lm

20*125 mm  17 kr/lm

20*100 mm 14 kr/lm

2*4   20 kr/lm

2*6   35 kr/lm

2*2   13 kr/lm

lekte 36*50 mm   11 kr/lm