Tom for ved?
Jeg har knusktørr ved lagret inne på lager

Bjørk stablet i 1000l storsekk 1400kr/sekk
Blandingaved løst i 1000l storsekk 700kr/sekk
Bjørk i 60l små sekk 89kr/sekk