Stillas til leie på ukesbasis. 4000 mnd 140 kvm 

Også langtidsleie ta kontakt for tilbud