200 kr. pr. dag. Må leie minst i 2 dage
Kan være behjelpelig med frakt