Har du problemer med at motoren går varm?

Kommer det lite kjølevann ut fra eksosen?

Vi renser varmeveksler, partikkelfilter (DPF), radiatorer etc.

Varmeveksler må ut av båten, vi kan komme å demontere varmeveksler, renser den samt montere den tilbake.

Ta kontakt på 46891229