Ose Motorfestival

Eit arrangement der me samlar motorinteresserte og entusiastar frå heile Sør Noreg i flotte omgivelsar mellom fjord og fjell.

Se nettsiden:
http://www.osemotorfestival.no/