Lofthus jakt, fiske og hytteutleie.

Elgjakt/hjortejakt, jeger på Fardal elgjaktlag

Jaktutleie; jegerpart på Fardal elgjaktlag. Fardal elgjaktlag disponerer ca 39.000 da. Terrenget er en fin blanding mellom skog/myr/fjellterreng.

Elgjakt/hjortejakt/rådyrjakt, egne fellingstillatelseJaktutleie; Jeger / jaktlag jakter på egne fellingstillatelser. Dette etter egen avtale.

ReinsjaktJaktutleie; Jeger jakter på egne fellingstillatelser. Salg av fellingstillatelser på fritt dyr, simle/ungdyr, kalv.

Fuglejakt – Mjåvassheiaca
1.250da
Blanding av frodig lågt snaufjell og bjørkeskog. Godt lirype- og orrfuglterreng som strekker seg fra ca 750m.o.h til ca 1000m.o.h

Fuglejakt – Grodvassheiaca
15.000da
Terrenget består av frodig lavt snaufjell, godt lirypeterreng, på vestsiden av Grodvatn. Øst for Grodvatn er det en fin blanding av godt lirype- og orrfuglterreng. Terrenget strekker seg fra ca 700m.o.h til ca 1000m.o.h

RådyrjaktJaktutleie;
Jeger jakter på egne fellingstillatelser.

HarejaktJaktutleie;
Jeger/jaktlag jakter på et jaktområde etter avtale.

Fiske
Garnfiske i Grodvatn
Garnfiske i Fyresvatn

Gå til nettside eller ta kontakt for mer info.