Tørr og dehydrert hud

Stram og tørr hud indikerer at huden enten er tørr eller dehydrert. Tørr hud er en genetisk mer konstant hudtilstand som trenger lipider. Dehydrert hud kan forekomme hvem som helst. Huden kan føles både fet og tørr, og er et tegn på at huden mangler vann.

Tørr hud trenger fettrike produkter for å beskytte hudbarrieren, mens dehydrert hud trenger vannrike produkter med f.eks. hyaluronsyre.