Et småbruk ønskes kjøpt.

Beliggenhet – separat fra andre eiendommer, skjermet fra naboer, naturtomt med trær. Størrelse av tomta – 30-50 mål. Nyere oppustet hus i størrelse opp til 100kvm. Jo mindre arealet med dyrkejord jo bedre. Best med skog på tomta. Interessert i kommune Våler i Solør, Løten, ev. Åsnes, Åmot.

Vurderer du å selge, ta kontakt og send adresse av eiendom.