Digitalisering av filmer

Jeg driver med digitalisering av gamle videokassetter og smalfilm, digitalisering av dias, bilder, negativer etc, samt berging av filer, bilder etc fra havarerte harddisker.