Spillet Detective for a day 

Drapet på verdensturneen 

Dette er spilt bare 1 gang, så alt er med og fremstår som nytt