2 stk olje lamper

De ligger i original eske og har aldri vært i bruk

De er 97cm høye