14 fot til leie i Arendal med årer

  • Den ligger i Øvre birtedalen i Birtevann/ Arendal
  • Pris 300 kr
  • Flere dager etter avtale
  • Depositum 1000