Utvendigrenhold.no

«Vi har spisskompetanse på renhold av utvendige arealer»

Vi utfører alt innen:
Vindusvask
Algebehandling
Fasadevask
Takvask
Belegningstein vask
Takrenne vask
Impregnering
Grafittifjerning

Historie
Året var 2010 og innehaver Jonathan Røthe valgte å starte opp selskapet som 18 åring. Målet med dette var å utføre vinduspuss for private og bedrifter. Idag leverer selskapet flere typer løsninger på tjenester innenfor rengjøring. Selskapet er til enhver tid på jakt etter nye teknikker og løsninger for tjenestene vi leverer. De tjenestene tradisjonelle rengjøringselskap eller vaktmestere har utfordringer med å levere skal vi være best på. Menneskene er det viktigste vi har og vi må aldri la lettvinte løsninger eller økonomi gå foran sikkerheten. Selskapets daglige leder har mange års erfaring med eiendomsdrift og vet hva som skal til for bevare verdien på din eiendom.

Visjon
Renhold med synlig verdi, det vil si at verdiskapningen skjer ved å utføre renhold som utgjør en forskjell for den som eier eiendommen. Vårt mål er derfor å levere den riktige løsningen i hvert enkelt tilfelle, slik at våre kunder sitter igjen med denne følelsen

Kvalitet
Vi dokumenterer alle oppdrag med bilder før og etter, som sendes og godkjennes før jobb avsluttes. Vi gir oss ikke før vi er fornøyd, og dette er som regel lenge etter at du er fornøyd

Verdier
Vi er ansvarlig for å behandle våre kunder med respekt, og er alltid på jakt etter å levere det lille ekstra som skaper glede hos begge. Vi velger metoder og løsninger som er økonomiske, høy kvalitet og lar alltid vår egen sikkerhet komme i første rekke.

Strategi
Utvendige arealer er det viktigste en kan holde rent, selv om dette er en utfordring skal vi være en leverandør som sørger for en ren eiendom fra topp til tå hvor du føler at du er i trygge hender på alle måter. Vi er ikke interessert i å lage bindende avtaler som går over lang tid, men være en foretrukken leverandør som sørger for at din eiendom får nødvendig vedlikehold.

Kvalitet
Vi dokumenterer alle oppdrag med bilder før og etter, som sendes og godkjennes før jobb avsluttes. Vi gir oss ikke før vi er fornøyd, og dette er som regel lenge etter at du er fornøyd

HMS​
At vi kommer trygge hjem etter arbeid, kommer av at vi har et system for å håndtere de ulike farene er omringet av og har kultur for å følge dette. Vi er alle mennesker og kan glemme, i et team må en aldri undervurdere andres perspektiv og innspill, hos oss skal det være lav terskel for å korrigere hverandre. Vi skal aldri la lettvinte løsninger eller økonomi gå foran vår egen eller andres sikkerhet. Vi skal ha tilgjengelig utstyr, dokumentasjon eller verktøy på alle oppdrag vi utfører. Alle som jobber hos oss har dokumentert opplæring i alle tjenestene de utfører, dette betyr at alle ansatte har både teoretisk og praktisk opplæring