Område med oppmerkede parkeringsplasser v/sykehuset til gunstig pris.

Område for riggplass og lagringsplass utvendig.Utvendig lagringsplass for campingvogn og båt.

Ta kontakt for mer info.