Selskapslokaler til leie på Kvipt Gjestegard

Gamal røykstoge fra 1600 talet, nyrestaurera med plass til opptil 30 personar. I røykstoga, som og er ein del av gardsmuseumet, kan du få servera tradisjonsmat i prega atmosfære.

I andre høgd på låven er det utstilling av gamle husgeråd, samt festlokale med plass til 50 personar. Høver godt til større feiringar, konsertar o.l.

I første høgd i låven er det skjenkestove med bar og soffagrupper. Denne blir nytta i samband med slutta lag og særskilde arrangemant.

Kvipt har serveringsløyve og skjenkeløyve med alle rettar.

Link til overnatting i feriehus og stabbur: http://www.kvipt.no/overnatting.php

Kvipt Gjestegard var med i serien: Der hvor ingen skulle tro nokon skulle bu 🙂

Kvipt Gjestegard høver godt for: Grupper, turgåarar, sportsfiskarar, jegarar (småvilt), kunst-, kultur- og historieinteresserte, selskap, bryllaup, bursdagar, kurs og seminar.

Kart over Kvipt Gjestegard: