Risør Akvarium

Er Sørlandets eneste saltvannsakvarium, og ble åpnet sommeren 1996. Akvariet er et lærerikt og spennende opplevelsestilbud for både barn og voksne. Akvariet er spesielt tilpasset for barn, og har lav høyde og god tilgjengelighet. Her kan du se de vanlige fiskeslagene og annet dyreliv fra sjøen.

Akvariet består av 25 kar. Fem store, hvorav fire av dem er åpne og to lukket. De siste av naturlige årsaker, det er nemlig forbeholdt steinbit og havål! I tillegg er det seks mellomstore kar, hvorav ett kan ses fra utsiden. Det er også bygget en vegg med 14 små akvarier. Her kan du komme tett inn på dyrene å studere detaljer.

Se nettsiden:
http://www.risorakvarium.no/