Ribbesag leies ut.

Funker feil fritt, og sager som smør.