Kurs i stressmestring

Forskning viser at om man daglig avsetter tid på formelle mindfulness øvelser i 8 uker, er det synlige endringer i hjernen på områder som handler om å takle stress, angst, depresjon og smerte.

Det viser også positive endringer i form av økt livskalitet, stressreduksjon, mer ro og nærvær og forbedring av egen helse.

Kurset er praktisk orientert og består av regelmessige systematiske øvelser i erfaringsbaserte oppmerksomhetsøvelser med fokus på pust, kropp og bevegelse for å øke egen bevissthet om kropp og sinn. Du gjennomfører både fysiske og mentale øvelser til å hjelpe deg å være tilstede med det som er “her og nå” og være mer i nuet.

Programmet gir en grundig innføring i oppmerksomhetsøvelser som kroppsscanning, meditasjon, oppmerksomhetsyoga, undervisning om stress, stressmestring og kommunikasjon.

Se mer informasjon om kurs, stress, mindfulness og kursleder på hjemmesiden:
www. martinnordvik.no