Dukon Bemanning – I dag krever næringslivet fleksible bemanningsløsninger og mobile personellressurser med høy kvalitet til lave kostnader – og som arbeider i henhold til norske lover og forskrifter.

Dukon AS er et voksende og anerkjent bemanningsfirma i norsk industri. Dukon AS har lang erfaring i utvelgelse og utleie av dyktige fagarbeidere i mange fagområder til: MARITIM INDUSTRI – PROSESSINDUSTRI – BYGG OG ANLEGG

Dukon AS har konkurransedyktige priser, stor kompetanse og god service i alle ledd.
Vår personellkapasitet er ca. 180 fagarbeidere.

Dukon har stor fokus på god forretningsmoral og etikk, helse, miljø og sikkerhet – gode og ordnede lønns- og arbeidsvilkår for ansatte gjennom tariffavtale med Fellesforbundet/Norsk industri. Dette gir Dukon et godt omdømme og gjør det attraktivt å være ansatt i Dukon. Vi har CV og Kompetansebevis på alle våre kandidater og ansatte tilgjengelig for våre kunder.

Dukon AS er medlem av Achilles JQS og StartBANK – og vi har kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 – 2008 standard og HMS – system i henhold til Internkontrollforskriften. Vårt personell stiller med eget arbeidstøy, personlig verneutstyr, håndverktøy, arbeidsledelse og kontaktperson etter nærmere avtale med kunden.

Vårt motto er: «Work hard and be nice to people»