Boggihenger til leie

350kr inntil 6 timer450kr 1 døgn.
Lemmer kan legges ned på alle sider.