Til leie.

350kr inntil 6 timer450kr 1 døgn. Lemmer kan legges ned på alle sider.