Bjørkestokker ønskes kjøpt

Ønsker å kjøpe bjørketømmer for vedproduksjon,  må ligge ved vei.