Ønsker å kjøpe småbruk eller landlig hus med litt tomt i Grimstad omeng. Må være minimum 3 soverom og helst minimum 2mål tomt.