Reidar Rudjord – «Backes bu»

Etsning, laget i 1979

Nr. 59/100

Bildet er 40×24 cm.

Rudjord er kjent for sin særpregede uttrykksform og fremstillinger av det unike Listalandskapet. Motivet er fra innseilingen til havnen i Farsund by.

Nylig taksert til 6000,-