Fri for rust kan følge med tusenmetere, er mulighet for to på kufangeren (ferdig fester) 200 kr per sett med tusenmetere