Selger 3 bilder. 

Det store bilde 80×80
55×40
Og 33×30

Selger helst samlet, 700 kr