Jevne skog

Noen av tjenestene vi utfører:

– Leieskjæring

– Produksjon av spesialvirke i det meste av dimisjoner

– Tørking av trevirke med mekanisk tørke (Kan tørke trevirke ned til 7-8%)

– Ved salg

– Mindre grave jobber

– Tømmer kjøring

– Rydding langs veier og jorder

– Hogst av mindre skogsområder

Vi gjør også mye mer bare å ta kontakt.

Tlf: 90361423

Lik oss gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/jevneskog/