Jeg lager historiske buer av tre. Tradisjonelle engelske langbuer og vikingbuer (Holmegård). Buene er av ett stykke tre, og varierer i styrke. Jeg lager også på bestilling og tilpasser buen til skytteren.
Prisene varierer ut i fra materiale og styrke på buen.

Priser:
Barnebuer av ask: 500.-
Ungdom-/damebue av ask eller hassel: 1.000-1.500.-
Herrebuer av ask, hassel: 1.500-2.000

Ved bestilling av flere buer blir vi enige om prisen.