Ei skogtomt ønskes kjøpt. Er interessert også i uproduktiv skog. Beliggenhet – skjermet fra naboer, i kommune Våler i Solør, Løten, ev. Åsnes, Åmot. Størrelse av tomta 30-50 mål. Kommune må gi tillatelse til å bygge et lite hus på tomta.Vurderer du å selge, ta kontakt og send bruks- og gårdsnummer av eiendom.