Bjørkeved i 60 liter sekker selges for 100kr sekken.
Hentes i Grimstad, eller kan fraktes mellom Arendal og Lillesand mot tillegg i pris.

tlf : 46620321