Hele og fine fra Bohus.
D ca 35 H ca 18

500 for begge
300 stk