Kommode selges med nøkkel

87x84bx53d Kommode med skap og skuff